Författargården Abrams i byn Andkil, Vörå är uppförd kring sekelskiftet 1800. Gården testamenterades till Svenska litteratursällskapet av affärsidkaren Matilda Westin. Åren 1990-92 omgjordes gården till bostad för en svenskspråkig författare. Rätten att bo på Abramsgården beviljas på viss tid av litteratursällskapets vetenskapliga råd.