Andkil, eller Andiala som det heter på äldre kartor, har anor från 13- och 1400-talet. Byn ligger vid Vörå å söder om Vörås centrum i ett område som allmänt kallas för Rågens rike eftersom råg är den huvudsakliga gröda som odlas i den här bygden. Byarna vid den södra delen av Vörå ådal ligger som ett pärlband tätt, tätt, tätt längs med ån: Lomby, Andkil, Jörala, Rejpelt. Byns ägor breder ut sig väster och öster om ån tills de branta sluttningarna kommer emot på bägge sidor: Alun- och Janbacken i öst och Kondivor i väst.

Andkil och hela Vörå är en svenskspråkig bygd. Den ligger vid Finlands västkust i svenska Österbotten, ett av de tre landskap i Finland var den svenskspråkiga minoriteten är bosatt. Svenskan är ortens majoritetsspråk och således kommunens officiella språk enligt den finska språklagstiftningen. Grannkommunen Lillkyrö (på finska Vähäkyrö) söder om Andkil hör idag till Vasa stad och är helt finskspråkig. Språkgränsen är förstås osynlig men iöronfallande.

Det ursprungliga Andkil bestod av sju hemman: Ruths, Mannil, Grannas, Nyby, Hirsal, Härtus och Antill. Byns största byggnad är det forna Vörå Andelsmejeriets gamla och ståtliga stenbyggnad. Därutöver finns en bystuga på Torrkulla och till och med en en egen officiell vandringsled i Kondivor.