När Abramsgården i början av 1960-talet såldes på auktion ropade Matilda Westin in huset. Antagligen hade hon tänkt tillbringa sin ålderdom här. Huset hade tillhört hennes släkt på mödernet och varit i samma släkt ända sedan det byggdes i början av 1800-talet.

Så här berättade Matilda Westin om sina tankar kring köpet:

”På grund av det nu i Vörå pågående storskiftet har flertalet av de gamla bondgårdarna blivit nerrivna medan en del moderniserats till oigenkännlighet. Min mors gamla hemgård hamnade sålunda i farozonen och utbjöds på auktion. Har nu tänkt iordningställa den som en bondstuga såg ut vid sekelskiftet. Jag är ogift och utan närmare arvingar, har därför tänkt att efter min död den skulle tillfalla någon kulturorganisation.”

Ur ett brev till en museikonsulent i Helsingfors, 1964

Matildas mor Greta Lisa Jakobsdotter var född Nyby. Den sista Nybyn i rakt nedstigande led som bodde på gården hette Abraham Jakobson Nyby. Därav namnet Abramsgården. När Abraham dog barnlös inlöstes hemmanet och mangården av hans släktingar. Hans brorsdotter ägde gården tills Matilda Westin köpte den 1961. Matilda var 53 år när hon satte igång att restaurera gården. Hon hade för avsikt att så småningom flytta till Abrams men hon gjorde det aldrig. Restaureringen stannade på hälft. Hennes bror John Westin dog 1966 och Matilda var därefter tvungen att ensam sköta affären och det här tog troligen alltför mycket av hennes tid.

Hon dog i februari 1990 och det visade sig att hon hade testamenterat huset till Svenska litteratursällskapet. Huset skulle restaureras och bli ett ”lämpligt” författarhem. (Källor: Bo Finne. Donatorernas bok. SLS 2010. Tatiana Sundgren. Tornsvalornas hus. Hantverk 1994.)